Методика вивчення мотивів вибору професії
Прочитай твердження та оціни, якою мірою кожне із поданих нижче тверджень
вплинуло на твій вибір професії
дуже сильно вплинуло сильно вплинуло посередньо вплинуло слабо вплинуло ніяк не вплинуло
1. Вимагає спілкування з різними людьми. 5 4 3 2 1
2. Подобається батькам. 5 4 3 2 1
3. Передбачає високе почуття відповідальності. 5 4 3 2 1
4. Вимагає переїзду на нове місце проживання. 5 4 3 2 1
5. Відповідає моїм здібностям. 5 4 3 2 1
6. Дозволяє обмежитись набутою освітою. 5 4 3 2 1
7. Дає можливість приносити людям користь. 5 4 3 2 1
8. Сприяє розумовому та фізичному розвитку. 5 4 3 2 1
9. Є високооплачуваною. 5 4 3 2 1
10. Дозволяє працювати недалеко від дому. 5 4 3 2 1
11. Є престижною. 5 4 3 2 1
12. Дає можливість для зростання професійної майстерності. 5 4 3 2 1
13. Єдиний можливий варіант у обставинах, що склались. 5 4 3 2 1
14. Дозволяє реалізувати здібності до керівної роботи. 5 4 3 2 1
15. Є привабливою. 5 4 3 2 1
16. Є близькою до будь-якого предмету. 5 4 3 2 1
17. Дозволяє відразу отримати гарний результат праці для інших. 5 4 3 2 1
18. Її вибрали мої друзі. 5 4 3 2 1
19. Дозволяє використання професійних вмінь поза роботою. 5 4 3 2 1
20. Дає великі можливості для прояву творчості. 5 4 3 2 1

Методика применяется для определения мотивов выбора профессии.

Интерпретацию результатов проведет психолог. Вы получите его также в экспертном заключении.