Згідно з п.10.2 Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса (2017 р.) слухачам надається право на першочергове зарахування до ДонНУ імені Василя Стуса і за успішне закінчення підготовчих курсів Донецького національного університету вступнику зараховується додатково згідно п.6.4 бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (Додаток 6).