Bee
Відмітимо на тригонометричному колі ще декілька точок, що відповідають важливим кутам. Почнемо з нульового кута (точка Po з координатами (1; 0)) і зробимо по два оберти за годинниковою і проти годинникової стрілки з кроком, рівним прямому куту.