Bee

Помістимо в дану систему координат кут АОВ, який ми розглянули вище, так, щоб промінь ОА збігся з додатним напрямом осі ОХ, він буде нерухомим. А промінь ОВ буде вільно обертатися навколо точки О. На промені ОВ виберемо точку Р. При обертанні променя ОВ навколо точки О точка Р опише коло, радіус якого дорівнює ОР.

А якщо з'явилося коло, необхідно згадати про радіанну міру кута. Вище вказувалося, що радіанна міра кута не залежить від радіуса кола. Для зручності виберемо коло, радіус якого дорівнює 1.

Тригонометричне коло - це коло одиничного радіуса на координатній площині ХОУ з центром у початку координат О.

Рухомий промінь ОВ перетинає тригонометричне коло в єдиній точці Р. Але кожне положення рухомого променя відповідає деякому значенню кута. Тому зрозуміло, що кожному значенню кута відповідає єдина точка тригонометричного кола, яку зручно позначати Pα